بلاگ فاب

بودجه‌بندی کنکور انسانی

بودجه‌بندی کنکور انسانی

فهرست عناوین

اطلاع از بودجه‌بندی کنکور انسانی به داوطلبان کمک می‌کند که با بخش‌های مهم و پر اهمیت هر بخش به صورت دقیق آشنا شوند. دانش‌آموزان با اطلاع از بودجه‌بندی سوالات می‌توانند برنامه‌ریزی منظمی برای مطالعه دروس داشته باشند. البته برای این کار باید حتما حذفیات کنکور انسانی را نیز در نظر بگیرید.

توجه به بودجه‌بندی سوالات باعث پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان می‌شود؛ بنابراین، بهتر است که داوطلبان قبل از شروع به مطالعه مطالب درسی، اطلاع دقیق و کاملی از بودجه‌بندی سوالات داشته باشند. ما در این مقاله به بررسی دقیق بودجه‌بندی سوالات می‌پردازیم. پیشنهاد می‌کنیم برای اطلاع دقیق از بودجه‌بندی سوالات کنکور تا ادامه مطلب همراه ما باشید.

بودجه‌بندی کنکور ویژه رشته انسانی

بهتر است که داوطلبان قبل از مطالعه مطالب درسی در قدم اول با بودجه‌بندی سوالات به صورت دقیق آشنا شوند؛ زیرا، اطلاع از این موضوع به دانش‌آموزان کمک می‌کند که برای مطالعه مطالب مهم زمان بیشتری را اختصاص دهند. دانش‌آموزان باید بدانند سوالات کنکور انسانی بیشتر حفظی هستند و به همین دلیل، باید با برنامه‌ریزی دقیق‌تری مطالب درسی را مطالعه کنند.

توجه به سوالات و قسمت‌های مهم هر درس این امکان را به دانش‌آموزان می‌دهد که توجه و زمان خود را صرف مطالعه مطالب مهم هر درس کنند. با توجه به حذف دروس عمومی و تغییرات کنکور داوطلبان باید تنها بر روی دروس تخصصی متمرکز شوند. دروس تخصصی رشته انسانی به ترتیب زیر است:

 • ریاضی
 • عربی
 • روانشناسی
 • ادبیات فارسی
 • تاریخ و جغرافیا
 • فلسفه و منطق
 • علوم اجتماعی
 • اقتصاد

بودجه‌بندی درس ریاضی کنکور انسانی

اکثر داوطلبانی که وارد رشته علوم انسانی می‌شوند علاقه زیادی به دروس حفظی دارند و در اکثر مواقع از یادگیری درس ریاضی دوری می‌کنند. درس ریاضی یکی از دروس تخصصی دانش‌آموزان رشته انسانی است که باید با دقت زیادی مطالعه شود.

درس ریاضی اولین درس در دفترچه گروه انسانی است که 20 سوال از این درس در آزمون سراسری مطرح می‌شود. داوطلبان 25 دقیقه زمان دارند که به سوالات این درس پاسخ بدهند. در ادامه به بررسی دقیق بودجه‌بندی مباحث این درس می‌پردازیم.

بودجه‌بندی درس ریاضی کنکور انسانی

 • عبارت‌های جبری: 2 سوال
 • معادله درجه دوم: 2 سوال
 • تابع: 1سوال
 • کار با داده‌های آماری: 1 سوال
 • نمایش داده‌ها: 2 سوال
 • فصل اعمال بر روی تابع: 3 سوال
 • آشنایی با منطق و استدلال ریاضی: 1 سوال
 • آمار: 2 سوال
 • آمار و احتمال: 3 سوال
 • الگو‌های خطی: 2 سوال
 • الگوهای غیر خطی: 1 سوال

بوجه‌بندی درس عربی کنکور

درس عربی یکی از مهم‌ترین دروس دانش‌آموزان رشته انسانی است. تسلط بالا در این درس می‌تواند به قبولی داوطلبان در رشته‌های پرطرفدار انسانی کمک کند. از درس عربی 20 سوال در آزمون سراسری مطرح می‌شود و داوطلبان 20 دقیقه زمان دارند که به سوالات این درس پاسخ بدهند.

با توجه به اینکه درس عربی از بخش‌های مختلفی تشکیل شده و درس عربی در هر سه پایه متوسطه دوم تدریس می‌شود، ما در اینجا به صورت کلی به بررسی تعداد سوالات هر بخش در کنکور اشاره می‌کنیم.

همین حالا بخون!  آموزش عربی عمومی دهم
همین حالا بخون!  آموزش عربی عمومی یازدهم
همین حالا بخون!  آموزش عربی عمومی دوازدهم
 • بخش ترجمه: 9 سوال
 • بخش قواعد: 7 سوال
 • بخش تحلیل صرفی: 3 سوال
 • بخش اعراب‌گذاری: 1 سوال

بودجه‌بندی روانشناسی

آخرین درس در دفترچه کنکور انسانی درس روانشناسی است. این درس در آزمون سراسری 20 سوال را به خود اختصاص می‌دهد و داوطلبان باید در مدت 15 دقیقه به سوالات این درس پاسخ بدهند. درس روانشناسی از 8 درس تشکیل شده است که بودجه‌بندی سوالات این درس به ترتیب زیر است.

بودجه‌بندی روانشناسی

 • تعریف روانشناسی و روش مطالعه: 3 سوال
 • روانشناسی رشد: 4سوال
 • احساس، توجه و ادراک: 4 سوال
 • حافظه و علل فراموشی: 2 سوال
 • تفکر(1) حل مسئله: 2 سوال
 • تفکر(2) تصمیم‌گیری:2 سوال
 • انگیزه و نگرش: 1سوال
 • روانشناسی سلامت: 2 سوال

بودجه‌بندی ادبیات فارسی کنکور

یکی دیگر از دروس تخصصی رشته انسانی ادبیات فارسی است. از این درس 30 سوال در کنکور طرح می‌شود که دانش‌آموزان 30 دقیقه زمان دارند که به سوالات این درس پاسخ بدهند. این درس نیز بخش‌های مختلفی دارد که در این قسمت به بررسی بودجه‌بندی کنکور انسانی برای مباحث درسی ادبیات می‌پردازیم.

 • بخش معنی لغات: 1 سوال
 • تاریخ ادبیات: 7 سوال
 • عروض: 8 سوال
 • قافیه: 2 سوال
 • آرایه ادبی: 8 سوال
 • قرابت معنایی: 4 سوال

بودجه‌بندی تاریخ و جغرافیا

از قسمت تاریخ و جغرافیا حدود 30 سوال در آزمون سراسری طرح می‌شود که 15 سوال مربوط به درس تاریخ و 15 سوال مربوط به درس جغرافیا است. داوطلبان 25 دقیقه زمان دارند که به سوالات این بخش از دفترچه پاسخ بدهند. دانش‌آموزان باید تمام دروس دهم یازدهم و دوازدهم را به صورت دقیق مطالعه کنند؛ زیرا، از تمام بخش‌های این دروس در آزمون سراسری سوال طرح می‌شود.

 • تاریخ پایه دهم: 5 سوال
 • تاریخ پایه یازدهم: 5 سوال
 • تاریخ پایه دوازدهم: 5 سوال
 • جغرافیا پایه دهم: 3 سوال
 • جغرافیا پایه یازدهم: 7 سوال
 • جغرافیا پایه دوازدهم: 5 سوال

بودجه‌بندی درس فلسفه و منطق در کنکور

بودجه‌بندی درس فلسفه و منطق در کنکور

از درس فلسفه و منطق 25 سوال در آزمون سراسری طرح می‌شود و دانش‌آموزان 25 دقیقه زمان نیاز دارند که به سوالات این درس پاسخ بدهند. بودجه‌بندی این درس به ترتیب زیر است.

 • سال دهم: 9 سوال
 • سال یازدهم: 8 سوال
 • سال دوازدهم: 8 سوال

بودجه‌بندی درس اجتماعی در کنکور انسانی

از درس اجتماعی 20 سوال در کنکور طرح می‌شود و داوطلبان 15 دقیقه زمان دارند که به سوالات این بخش پاسخ بدهند. مطالب این درس به صورت حفظی است و دانش‌آموزان باید با برنامه‌ریزی دقیقی مباحث این بخش را مطالعه کنند.

 • هویت فردی و اجتماعی: 1 سوال
 • تحولات هویتی جهان اجتماعی: 1 سوال
 • هویت ایرانی: 1 سوال
 • فرهنگ معاصر غرب و نظام نوین جهانی: 4 سوال
 • چالش‌های جهانی: 2 سوال
 • بیداری اسلامی و جهان جدید: 3 سوال
 • ذخیره دانشی: 1 سوال
 • علوم اجتماعی: 1 سوال
 • کنش اجتماعی: 1 سوال
 • قدرت اجتماعی: 1 سوال
 • نابرابری اجتماعی: 1 سوال
 • سیاست هویت: 1 سوال
 • پیشینه علوم اجتماعی در جهان اسلام: 1 سوال
 • افق علوم اجتماعی در جهان اسلام: 1 سوال

بودجه‌بندی درس اقتصاد کنکور انسانی

از درس اقتصاد 15 سوال در آزمون سراسری طرح می‌شود که داوطلبان 10 دقیقه زمان نیاز دارند تا به سوالات این درس پاسخ بدهند. دانش‌آموزان برای موفقیت در این درس باید تمام مباحث این کتاب را به صورت مفهومی و دقیق مطالعه کنند. در این قسمت به بررسی دقیق بودجه‌بندی کنکور انسانی برای این درس می‌پردازیم.

 • بخش تولید: 2 سوال
 • بخش بازار: 2 سوال
 • بخش آشنایی با شاخص اقتصادی: 5 سوال
 • بخش پول و بانک: 2 سوال
 • بخش فقر و توزیع درآمد: 1 سوال
 • بخش اقتصاد بین‌الملل: 2 سوال
 • بخش اقتصاد ایران: 1 سوال

جمع‌بندی بودجه‌بندی کنکور انسانی

اطلاع از بودجه‌بندی کنکور انسانی به برنامه‌ریزی بهتر داوطلبان کمک می‌کند. دسترسی به بودجه‌بندی سوالات این امکان را به دانش‌آموزان می‌دهد که زمان بیشتری را به مطالعه مباحث مهم اختصاص دهند. بدین ترتیب شما می‌توانید یک برنامه‌ریزی کنکور انسانی واقعی و کاربردی داشته باشید.

ما در این مقاله از فاب به بررسی دقیق بودجه‌بندی کنکور رشته انسانی پرداختیم. پیشنهاد می‌کنیم داوطلبان قبل از مطالعه دروس از بودجه‌بندی سوالات کنکور اطلاع دقیق داشته باشند.

سوالات متداول
 • اطلاع از بودجه‌بندی کنکور انسانی چه کمکی به داوطلبان این رشته می‌کند؟

   

  اطلاع از بودجه‌بندی سوالات این امکان را به داوطلبان می‌دهد که مباحث مهم و پرتکرار را بیشتر مطالعه کنند.

 • بودجه‌بندی درس روانشناسی در کنکور سراسری به چه صورت است؟

  از این درس در آزمون سراسری 20 سوال طرح می‌شود که داوطلبان باید در مدت 15 دقیقه به سوالات این درس پاسخ بدهند.

 • بودجه‌بندی درس اقتصاد در آزمون سراسری به چه صورت است؟

  از این درس 15 سوال در آزمون سراسری طرح می‌شود که داوطلبان 10 دقیقه زمان دارند که به سوالات این بخش در دفترچه پاسخ بدهند.

شمارش معکوس تا کنکور
ربات فاب
« تیر ماه »
روز
ساعت
دقیقه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *